Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Dipl.-Ing. Albrecht Bolza-Schünemann - osobnost ST 4 / 2005
Gustav Konečný - Svět tisku

Motto: Dělejme věci jednoduše
Datum a místo narození: 31. srpna 1952 ve Würzburgu
Rodinný stav: ženatý
Počet dětí: 3
Auto: minivan Volkswagen Sharan
Oblíbené jídlo: nemá
Oblíbený nápoj: víno, občas dobrá slivovice
Záliby: hudba

Koenig & Bauer Aktiengesellschaft patří se svými hlavními výrobními divizemi ve Würzburgu, Frankenthalu a Radebeulu mezi největší světové výrobce tiskových strojů. Součástí KBA Group je navíc dvacet dalších výrobních a obchodních firem, nejnověji také KBA-Grafitec z Dobrušky. V čele společnosti KBA stojí od roku 2003 pan Albrecht Bolza-Schünemann. Prezident a generální ředitel KBA byl ke kariéře v polygrafii předurčen rodinnou tradicí. Jeho dědeček, který vedl společnost v letech 1920 až 1971, byl pravnukem Friedricha Koeniga, jenž v roce 1817 spoluzakládal ve Würzburgu firmu Koenig & Bauer. Otec nynějšího prezidenta KBA pracoval ve společnosti od roku 1950, od roku 1971 stál v čele firmy.

Albrecht Bolza-Schünemann vystudoval v roce 1978 strojní inženýrství na Technické univerzitě v Darmstadtu. První zkušenosti v polygrafii získal jako projektový inženýr v ofsetové tiskárně. Po třech letech přešel do konstrukčního oddělení KBA ve Würzburgu. Následovalo osm let v různých funkcích v závodě ve Frankenthalu. Od roku 1991 řídil výrobní závod v Radebeulu. Od léta 2003 je předsedou představenstva a CEO celé skupiny KBA. Hlavní sídlo KBA zůstává ve Würzburgu, ale Albrecht Bolza-Schünemann často pracuje v Radebeulu. A právě tam jsme šéfovi KBA položili otázku, která etapa profesní dráhy jej nejvíc ovlivnila.

Nejzajímavější část mé kariéry začala, když se otevřely hranice mezi Západem a Východem a po úplném sjednocení Německa. V roce 1991 jsme koupili bývalou Planetu v Radebeulu. Rozhodl jsem se s rodinou přestěhovat do východního Německa. Doba byla velmi emocionální a znamenala pro nás všechny obrovskou výzvu. Chtěli jsme, aby se obor polygrafického strojírenství vyvíjel kupředu a také aby byl dostatek práce pro lidi ve východním Německu. Projekt převzetí závodu v Radebeulu představoval pro KBA velkou šanci v archovém ofsetu. Archové stroje se vyráběly i ve Würzburgu, ale ve spojení s Planetou jsme chtěli zvýšit náš podíl na světovém trhu. Transformace znamenala velmi zajímavý a obtížný manažerský úkol. Předtím jsme se mu nemohli nikde naučit. Přestěhování ze západního do východního Německa mě postavilo do nové životní situace. Společnost, která se 40 let vyvíjela v jiných podmínkách, procházela změnami. Nyní je transformace dokončena. Musíme samozřejmě neustále bojovat s denními problémy, což ovšem nikdy nekončí a posunuje nás to dopředu.

 

Výrobci tiskových strojů hovoří o loňském roce jako o bodu zvratu na světovém trhu. Jaké je vaše hodnocení?

Víte, že obor procházel útlumem a všichni velcí výrobci měli potíže. Asi rok a půl už můžeme pozorovat růst oboru. S naším programem archových tiskových strojů jsme měli úspěch na DRUPĚ. KBA ji hodnotí jako „Superdrupu“. Jako inovační společnost jsme se představili s novými konstrukčními řešeními od malých formátů až po velkoformátové archové stroje. Ještě v roce 2003 jsme skončili ve ztrátě, zčásti kvůli nákladné restrukturalizaci některých závodů. V roce 2004 jsme dosáhli obratu 1,4 mld. euro.

 

Jaká je vaše prognóza pro rok 2005?

Očekáváme mírný růst obratu. Podle čísel, která máme nyní k dispozici, předpokládáme pozitivní výsledky i v letošním roce. Zvnějšku jsme ovlivněni rostoucími materiálovými náklady a slabým dolarem. Exportujeme více než 85 % našich strojů do celého světa a s mnoha teritorii obchodujeme na dolarové bázi.

 

Jaký je nyní váš podíl na světovém trhu?

Máme velmi dobrou pozici v ofsetových rotačkách a ve velkých hlubotiskových strojích. V archovém ofsetu máme více než 15 % světového trhu. Kromě největších konkurentů se na trhu podílí také spousta menších firem. Ve velkoformátových archových ofsetových strojích jsme velmi silným hráčem. Máme dominantní podíl ve strojích pro tisk cenin. Ale jsou také oblasti, v nichž téměř neoperujeme. Jedná se o malé a velmi malé formáty tiskových strojů.

 

Jaká teritoria jsou nyní nejperspektivnější?

Na německém trhu se stále ještě projevuje zpomalení růstu. KBA realizuje na domácím trhu asi 15 % obratu. Z celého koláče tvoří zbytek Evropy asi 50 %, Amerika 15 % a Asie a zbytek světa okolo 20 %.

 

Jaké trendy pozorujete v jednotlivých segmentech trhu?

Největším a nejrychleji rostoucím trhem jsou nyní archové tiskové stroje. Hlavním důvodem růstu jejich tržního podílu je zejména rozvoj polygrafického průmyslu ve východní Evropě a na Dálném východě, především v Číně. Poptávka po tiskových strojích roste také v jihovýchodní Asii a severní Africe, nejvíce v Maroku, Alžírsku a Tunisku. Budoucnost v archovém ofsetu je velice nadějná. Pro velké stroje je velmi perspektivní trh v USA. V hlubotiskových strojích je tendence přecházet ke stále větším formátům. Poptávku vytvářejí pochopitelně pouze velcí investoři, ale s vývojem na trhu hlubotiskových strojů jsme teď velmi spokojeni.

Novinový tisk prošel slabším obdobím, ale nyní začíná vykazovat růst. Mnoho nových projektů se objevuje zejména v zahraničí, např. v Indii. V Německu je trh saturován a nových investičních příležitostí je málo. Šanci vidíme také v komerčních kotoučových strojích. Jedná se o několik tržních segmentů. V nabídce máme různé formáty, od 16-stránkových dokonce až k 72-stránkovým akcidenčním a semiakcidenčním strojům. Prostřednictvím dceřiných společností obsazujeme také další tržní segmenty, které jsou velmi zajímavé. Máme firmu Bauer + Kunzi v Ditzingenu poblíž Stuttgartu, která vyrábí stroje pro potiskování plechu. Společnost Metronic ve Veitshöchheimu u Würzburgu vyrábí zařízení pro tisk umělých hmot. Naše dceřiná společnost KBA-Giori v Lausanne je jedničkou ve výrobě strojů na tisk bankovek a cenin.

 

Tiskový stroj Genius 52 se vyrábí doposud ve firmě Metronic ve Veitshöchheimu. Můžete potvrdit informaci, že plánujete zahájení výroby tiskových strojů Genius 52 v České republice?

Ano, výroba v kooperaci s českou firmou se připravuje. Produkce poběží souběžně v Německu i Česku. Výroba technicky komplikovaných částí zůstane v Německu.

 

Outsourcing výroby z Německa směrem na východ je často zmiňovaným problémem německého průmyslu. Jaká je situace v polygrafickém strojírenství?

Naší strategií je vyrábět si sami klíčové části tiskového stroje, jako jsou např. vysoce přesné válce a ozubená kola. Technologii pro výrobu velmi komplikovaných komponent máme např. v naší dceřiné společnosti v Mödlingu v Rakousku. V Radebeulu máme technologie pro keramické povrchové úpravy. Jedná se o strategické technologie a znalosti. Ne všechny klíčové technologie však musíme provozovat sami. Jiné firmy mohou určité výroby umět lépe. Příkladem je firma Bauer + Kunzi v Ditzingenu, specializovaná na technologie potisku plechu. Firma je ve stoprocentním vlastnictví skupiny KBA. Dalším příkladem je elektronika. Zastávám filozofii, že máme vyvíjet software, ale nakupovat hardware. V rámci KBA Group nemáme žádného výrobce hardwaru. Tendence k outsourcingu mohou být zejména tady v Drážďanech, kde jsme blízko k východoevropským zemím. Velmi schopní konkurenti nám rostou také na Dálném východě, v Číně, Indii a dalších zemích. Všichni tradiční výrobci se budou stále víc potýkat s konkurencí z nově se rozvíjejících zemí.

 

Akvizice společnosti Grafitec je prvním případem převzetí výrobce tiskových strojů skupinou KBA ve střední a východní Evropě. O jaké strategii uvažujete pro budoucnost Grafitecu?

Převzetí Grafitecu je součástí našich plánů silněji expandovat na trhu ofsetových strojů malého formátu. Chceme stavět na dynamickém růstu společnosti KBA, která má v posledních deseti letech zkušenosti v globálním prodeji tiskových strojů středního a velkého formátu. Nová dceřiná společnost bude přejmenována na KBA-Grafitec s. r. o., a také stroje z Dobrušky změní název a design, aby se mohly stát součástí velmi širokého portfolia tiskových strojů KBA. Archové stroje v polovičním formátu z KBA-Grafitecu doplní naše vlastní produkty Rapida 74, Rapida 74 Gravuflow a 74Karat ve formátové třídě B2, které se zaměřují hlavně na vyspělejší segmenty trhu. Tiskové stroje z Dobrušky nám otevřou dveře do tiskáren malé a střední velikosti a rodinných tiskáren, a také na nových trzích, jako jsou Indie, Čína nebo SNS.

 

Řekl jste, že převzetí Planety bylo nejdůležitějším momentem ve vaší kariéře. Můžete porovnat oba případy?

Existují nějaké paralely, ale i rozdíly mezi bývalou Planetou a Grafitecem. Obě firmy byly po desítky let státními podniky, ale obě mají také dlouhou zkušenost v konstrukci a výrobě tiskových strojů. Minulý rok KBA Sheetfed Division v Radebeulu u Drážďan přispěla více než 50 % k celkovým tržbám KBA a od roku 1997 je v zisku. KBA Radebeul má nejširší záběr od formátu A3 až po supervelký dvoumetrový formát a nejvíce inovovaný rozsah archových strojů ze všech hlavních dodavatelů. Podnik je největší strojírenskou výrobní společností ve východní části Německa. Grafitec byl již několik let soukromým podnikem a bylo v něm už provedeno mnoho nezbytných změn při přeměně ze státem ovládaného podniku na firmu řízenou trhem. KBA bude pokračovat v tomto směru a bude dále zvyšovat produktivitu výroby a montáže. Musejí se realizovat některé investice do moderních výrobních zařízení. Velký potenciál vidíme také ve zlepšení nákupu, prodeje a marketingu. V těchto oblastech může ohromně pomoct mnohem větší organizace KBA. Ve srovnání se starým podnikem Planeta s 5 500 zaměstnanci, sedmi výrobními závody, nemocnicí, divad­lem a dalším dědictvím socialistické éry je Grafitec mnohem menší a kompaktnější firmou. Převzetí Grafitecu nemá rozměry Planety v Radebeulu z doby před 13 lety, ale znamená pro nás novou výzvu v České republice. Budeme postupně budovat KBA-Grafitec v Dobrušce, aby se stal úspěšným členem mezinárodní rodiny KBA.

 

Máte přímé informace o českém a slovenském trhu?

V České republice jsem byl vícekrát, na Slovensku zatím bohužel ne, ale doufám, že se v budoucnu naskytne příležitost. V Česku jsem navštívil několik našich zákazníků. Trh u vás má dobrou perspektivu. Zejména poté, co se obě země staly součástí Evropské unie a zmizely hranice. My jsme velmi šťastní, že se dřívější východoevropské země připojily k Evropě a že nám na hranicích stačí občanská legitimace. KBA má k českému a slovenskému trhu dlouhodobý vztah. Ještě stále jsou u vás v provozu tiskové stroje Planeta. Jsme přesvědčeni, že naše nové technologie mohou najít uplatnění i na vašem trhu. Česko a Slovensko nejsou velké země, ale polygrafický průmysl v obou zemích má velký investiční potenciál.

 

KBA je v mnoha směrech technickým lídrem. Jaké celkové technické trendy budou v polygrafii převažovat v nejbližších letech?

Náš program jsme předvedli loni na DRUPĚ. Změny směřují k dalšímu snižování přípravných časů. Kdo měl možnost sledovat předvádění strojů, mohl vidět přípravu vícebarvových strojů během několika málo minut. Řízení celého polygrafického výrobního procesu od pre-pressu, přes tisk až po knihařské zpracování se spojuje v jeden celek. Ovládání strojů a zařízení se provádí prostřednictvím elektroniky a automatizace. Prosazuje se trend ve využívání tiskových strojů ve větších formátech, což je umožněno také díky moderním výrobním technologiím. Rozměrné tiskové válce umíme vyrobit s odchylkou osové symetrie tří mikronů, což bylo před deseti lety nemyslitelné. Stejně precizní jsou i ostatní speciální díly. Vyvinuli jsme archový stroj ve formátu přesahujícím dva metry. Původně byl určen pro potisk velkoformátových plakátů, ale kvalitou umožňuje i tisk katalogů pro automobilový průmysl, který je známý svými náročnými požadavky. Je vynikajícím výsledkem polygrafického strojírenství, že i stroje tak velkého formátu mohou tisknout ve špičkové kvalitě.

Stejný kvalitativní vývoj zaznamenal také papír. Mnohem lepší jsou i ostatní spotřební materiály. Tendence příklonu k větším formátům a náročnějším investicím je vyvolána vyššími tiskovými výkony, které přinášejí vyšší zisk. Velké stroje jsou také vybavené na pokročilé úrovní technologie a automatizace. Rychlostí přes 10 tisíc archů za hodinu se vyrovnají strojům ve středním formátu. V kotoučových strojích dosahujeme rychlosti až 90 tisíc obratů za hodinu. Totálně bezhřídelové pohony, kdy každá jednotka je řízena separátně, umožňují výměny desítek tiskových desek na velkých konfiguracích novinových rotaček během několika málo minut. Nové technologie znamenají velkou pomoc pro rychlou výrobu novin. V podobě novinové rotačky Cortina jsme vyvinuli úplně nový koncept bezvodého novinového tisku. V hlubotiskových strojích jsme přišli s novým velkým formátem o šířce kotouče až 4,32 m. První hlubotisková rotačka TB12 byla uvedena do provozu v září minulého roku. Stroje jsou určeny pro velké hlubotiskové tiskárny, které potřebují novou technologii, aby mohly konkurovat rostoucím výkonům a kvalitě ofsetových kotoučových strojů.

 

Jaké perspektivy vidíte jako výrobce tiskových strojů Karat pro technologie direct-to-press?

Byli jsme jednou z prvních společností, které se začaly věnovat technologii Direct Imaging. Jedná se koneckonců o ofsetové stroje vyznačující se vysokou rychlostí, kvalitou tisku a schopností velmi rychlé reakce na požadavky zákazníků. Očekávání růstu trhu se stroji typu direct-to-press však nebyla naplněna. Když máte v tiskárně několik automatizovaných tiskových strojů a CtP, můžete vyměnit tiskové desky stejně rychle nebo i rychleji než na stroji s přímým osvitem formy. Během několika let jsme se my i naši konstruktéři přesvědčili, že stroje s technologií Direct Imaging nepřeberou zákazníky klasické ofsetové technologie, ale že musí vzniknout nový segment trhu. Jedná se o zajímavou oblast, která ale nezabírá velkou část tradičního trhu pro klasické ofsetové stroje. Maloformátový stroj 46Karat je něco extra a jsme s ním velmi spokojeni. Se stroji 46Karat máme teď úspěch v Česku a na Slovensku.

 

Čím se v práci vrcholového manažera nejčastěji řídíte?

V byznysu se všechno zdá složité. Vše je stále komplikovanější – technika, výrobky, software, auditoři, právní vztahy, akcionáři a politika vůči nim, kontrakty atd. Nemyslím, že se jedná o pozitivní trend. Vzděláním jsem strojní inženýr. Mohu zkonstruovat funkční celek z dvaceti různých dílů, ale když chci, aby byl co nejjednodušší, použiji třeba jenom pět dílů. Jednoduché řešení nebývá nejlehčí, ale přináší elegantní výsledky. Stejná zásada by měla platit i pro ostatní obory lidské činnosti, nejen pro technická řešení.

 

Čím se zabýváte ve volném čase?

Mám rád hudbu. Rád ji poslouchám, ale také hraji. Když mám čas, hraji v kostele na varhany. Volný čas trávím s rodinou. Naše děti jsou ve věku 17, 14 a 12 let. Bydlíme v pěkném starém domě, který jsme objevili poblíž Drážďan. Dům vyžaduje samozřejmě také nějakou práci. Jako rodina v létě rádi cestujeme zejména po Evropě. V loňském roce jsme byli v Polsku. Navštívili jsme Gdaňsk a procestovali jsme východní pobřeží Baltického moře.

 

Pro Svět tisku připravil Gustav Konečný

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 4 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. - osobnost ST 1 / 2005 (24. 2. 2005 - Gustav Konečný)
× Ing. Vladimír Poříz - osobnost ST 2 / 2005 (2. 4. 2005 - Ivan Doležal)
× Prof. ing. Eduard Stehlík, CSc. - osobnost ST 3 / 2005 (24. 4. 2005 - Gustav Konečný)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.