Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

EmbaxPrint - nejvýznamnější polygrafický veletrh v regionu
Patrik Thoma - Svět tisku

Veletrh EmbaxPrint není nutné na stránkách našeho časopisu příliš představovat. Vždyť letos na brněnském výstavišti proběhne již 23. ročník této nejvýznamnější polygrafické události v regionu.

Bez nadsázky je možné říci, že si za dobu své existence vybudoval takové renomé, že dnes patří k hlavním veletrhům ve střední Evropě. Letošní ročník, který se koná po dvou letech, s sebou přináší celou řadu změn. Mezi ty nejhlavnější bezesporu patří přestěhování vystavovatelů z dříve obsazených hal B a D do zcela nově postaveného pavilonu F s celkovou plochou 7 000 m2 a do pavilonu G1.

Než se ale začneme v následujících článcích tohoto vydání časopisu Svět tisku důkladněji zabývat letošním ročníkem veletrhu, podívejme se podrobněji do jeho historie. Ta sahá až do roku 1969, kdy se konal první ročník. Zpočátku byla periodicita veletrhu stejná jako nyní, teprve v pozdější době došlo k několika jejím úpravám. Jedním z primátů tohoto veletrhu je mimo jiné to, že patří k prvním specializovaným odborným veletrhům, jež na území naší republiky vznikly. Je však třeba říci, že veletrh EmbaxPrint nebyl ihned pouze polygrafickou a obalářskou výstavou, ale zahrnoval nejrůznější obory, které byly vyčleněny z Mezinárodního strojírenského veletrhu. Ostatně ani název není stále stejný. Od roku 1969 totiž byla celá akce prezentována pod názvem Embax a slůvko Print přibylo až o osm let později, tedy v roce 1977. Od tohoto roku pak již zůstává hlavní název nezměněný, pouze dochází k jeho dílčím úpravám či doplnění dalších veletrhů, jež se spolu s Embaxem pořádají.

Z historického pohledu stojí za zmínku jistě také to, že od počátku nebyl veletrh pořádán v samostatném termínu, ale byl na brněnském výstavišti sloučen s dalšími akcemi, jako je Salima nebo Intrama. Toto sloučení trvalo celkem 13 ročníků až do roku 1993, kdy se konal EmbaxPrint se Salimou naposledy společně. Šlo však také o poslední ročník, který proběhl s dvouletou periodou; od následujícího roku 1994 byla výstava pořádána každý rok. Důvodem k tomuto kroku byl především velký zájem ze strany vystavovatelů, a v neposlední řadě také rychlý ekonomický růst v našem regionu, spojený s pádem železné opony a razantním nástupem nejenom samotného podnikání, ale také technologií a produktů ve všech průmyslových odvětvích, polygrafický a obalový průmysl nevyjímaje. Nadále tedy byl EmbaxPrint pořádán společně pouze s Intramou s roční periodicitou, a to až do roku 1999. V letech 1996 až 1998 se konaly obě akce pod jednotícím názvem „Středoevropské veletrhy logistiky.“

V historii veletrhu EmbaxPrint bylo hned několik opravdu významných ročníků. Jedním z nich byl i ten dvacátý, který se konal v roce 1999. Na něm totiž bylo rozhodnuto, že dojde k opětovnému návratu k dvouleté periodicitě – a ta bezesporu dalšímu rozkvětu Embaxu prospěla. Na konci minulého tisíciletí totiž začalo docházet k jakési recesi mezi vystavovateli, což vedlo ke snižování jejich počtu. Také při sledování počtu návštěvníků bylo zřejmé, že každoroční účast na polygrafickém veletrhu firmy příliš zatěžuje. Výhodou tohoto rozhodnutí bylo mimo jiné i to, že se brněnský polygrafický veletrh koná v lichých letech, zatímco nejvýznamnější veletržní akce v oblasti polygrafie v Evropě, DRUPA, nyní probíhá v letech sudých. Návštěvníci tak mohou na brněnském výstavišti vídat jednou za čtyři roky ve velmi krátkém odstupu největší novinky, které byly představeny na výstavišti v Düsseldorfu.

V posledních dvou ročnících, tedy 2001 a 2003, došlo k úplnému osamostatnění veletrhu EmbaxPrint. Intrama se jako projekt „Transport a Logistika“ přiřadila zpět k Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu.

 

Statistické údaje z předcházejících ročníků

Je zřejmé, že od zahájení konání veletrhu EmbaxPrint o něj byl stále větší zájem. To dokládá nejenom počet návštěvníků, ale také počet vystavovatelů a celková plocha expozic. V roce 1995 se tak Embaxu zúčastnilo celkem 333 přímých vystavovatelů a 141 zastoupení z celkem 19 zemí světa. Výstavní plocha v tomto ročníku měla 12 476 m2 a EmbaxPrint navštívilo více jak 25 000 návštěvníků z 15 zemí světa. V následujících dvou letech veletrh nebývale rostl nejenom co se týče počtu vystavovatelů (až na konečné číslo 623), ale také výstavní plochy. Ta byla v roce 1996 oproti předchozímu ročníku větší téměř o 2 000 m2, v následujícím roce pak o dalších 1 000 m2.

Rekordním ročníkem byl i veletrh v roce 1998, kdy se firmy prezentovaly na ploše 15 778 m2. Celkový počet vystavovatelů byl pak 473 a počet zastoupení 135, což dohromady činí 608 vystavovatelů. Rekordní byla v tomto roce i návštěvnost, protože branami brněnského výstaviště tehdy prošlo 29 973 návštěvníků z 34 zemí světa. V následujícím roce, tedy v roce 1999, však veletrh EmbaxPrint zaznamenal jistý ústup ze slávy. Tehdy zde totiž vystavovalo 410 přímých vystavovatelů a 131 zastoupení na celkové ploše 12 333 m2, což znamenalo propad o více jak 3 000 m2 výstavní plochy. Velkou ztrátu oproti předchozímu ročníku zaznamenal i počet návštěvníků, který poklesl na 18 272 lidí, i když podle dostupných údajů paradoxně byli z 41 zemí světa.

Návrat k předchozím úspěchům znamenal až 21. ročník v roce 2001, kdy své exponáty předvádělo na 687 firem z celkem 26 zemí světa. Šlo přitom nejenom o evropské společnosti, ale prezentovaly se zde také firmy z USA nebo Taiwanu. Za pozornost jistě stálo i to, že se výstavy zúčastnilo 143 nových vystavovatelů. Rekordy tento veletrh lámal rovněž v celkové výstavní ploše, která byla 15 792 m2, což je jen o pár metrů více než v roce 1998 – tehdy však byl EmbaxPrint pořádán spolu s Intramou. I když byl tento ročník velmi úspěšný ve všech zmíněných ukazatelích, přece jen jeden parametr příliš rekordní nebyl. V roce 2001 se totiž výstavy zúčastnilo 19 203 návštěvníků z 42 zemí, což v porovnání s dvacátým ročníkem konaným v roce 1999 znamená pouze nepatrný nárůst o přibližně 1 000 návštěvníků. Za absolutním rekordem dokonce v roce 2001 zaostal Embax o více jak 10 000 lidí.

Díky těmto číslům byl s očekáváním vyhlížen 22. ročník v roce 2003. Bylo zřejmé, že rekordní počet vystavovatelů z roku 2001 (veletrh byl opět pořádán poprvé po dvou letech a po veletrhu DRUPA 2000) nebude překonán, přesto se očekával výrazný vzestup oproti předchozím letům. V tomto směru EmbaxPrint 2003 splnil očekávání. Prezentovalo se zde totiž 594 společností z celkem 25 zemí světa. Mezi nimi byly dokonce i takové státy, které se doposud tohoto významného středoevropského veletrhu nikdy nezúčastnily. Z celkového počtu vystavujících firem byla více jak 1/3 (konkrétně 223) ze zahraničí. Potěšujícím ukazatelem byl pro organizátory také počet společností, které se nově rozhodly prezentovat. Těch se v minulém ročníku objevilo celkem 117. Mírný pokles zaznamenal veletrh v celkové výstavní ploše, která měla výměru 15 132 m2, což bylo o přibližně 660 m2 méně než v minulém ročníku. Je však zřejmé, že i přes menší počet vystavovatelů si společnosti objednávaly větší stánky. I když došlo k mírným poklesům, ve sledovaných ukazatelích se EmbaxPrint 2003 zapíše významně do historie. Šlo totiž o první ročník, v němž počet návštěvníků překonal magickou hranici 30 000, konkrétně shlédlo vystavované novinky a exponáty během čtyř veletržních dní 30 870 lidí.

 

Doprovodné programy v roce 2003

Asi není nutné příliš připomínat, že EmbaxPrint není pouze veletrhem s množstvím vystavených exponátů, ale také významnou událostí v oblasti polygrafického a obalového průmyslu. Je proto zřejmé, že se v jeho průběhu koná i mnoho doprovodných akcí. Každý rok se můžeme setkávat nejenom s řadou soutěží, ale také konferencí. Ještě před započetím Embaxu se tak uskutečnila mezinárodní konference s názvem Papír – tisk – obaly 2003. Ta byla zaměřena na makroekonomické pohledy na výrobu papíru a lepenek, dále pak na výrobu obalů z plných i vlnitých lepenek, a v neposlední řadě také na oblast kulturních a balicích papírů. Opomenuty nebyly ani novinky v oblasti tiskových technologií. Další konferencí byl například Print a Packaging 2003 – specializovaná marketingová konference, zabývající se problematikou optimalizace obalů a tisku. Neméně významná byla i Mezinárodní konference o balení ve středoevropském regionu.

Jak jsme se již výše zmínili, probíhala po dobu konání veletrhu EmbaxPrint také celá řada soutěží, z nichž nejsledovanější je bezesporu Zlatý Embax. V posledním ročníku bylo uděleno celkem 7 zlatých medailí, přičemž bylo nominováno 19 exponátů. Z nich odborná hodnotitelská komise složená z expertů oboru v prvním soutěžním kole zvolila do užšího výběru čtrnáct novinek. V abecedním pořadí prvním exponátem, který získal ocenění Zlatý Embax 2003, byl archový ofsetový tiskový stroj Adast 757, vyrobený akciovou společností Adast z Adamova. Jde prozatím o poslední generaci tohoto tiskového stroje s maximálním tiskovým formátem A2, který je vybaven celou řadou inovací. Druhé ocenění získala aplikace Adobe Design Collection 6.0 CZ, vyráběná společností Adobe System a vystavovaná pražskou firmou Amos Software. Jde o integrovaný balík programového vybavení pro tvorbu profesionální grafiky. Další oceněnou společností se stala firma Optaglio z Řeže, která se prezentovala bezpečnostní etiketou se zdrojem proměnlivých informací. Jedná se o řešení s vícenásobným zajištěním proti falzifikaci, využívající aplikaci hologramů s možností následného dotisku čárových a PDF kódů a dalších identifikačních prvků. Čtvrtou společností, která získala Zlatý Embax, byla firma Hewlett-Packard. Ta se prezentovala řešením vzdáleného nátisku HP Remote Proofing. Nátisky byly zpracovávány na šestibarvové tiskárně řady HP Designjet, k tisku pak byly mimo jiné využity informace o typu tiskového stroje a druhu potiskovaného substrátu.

Společnost ELT Inkdry byla pátou oceněnou firmou za nový model horkovzdušného sušícího zařízení Inkdry Plus. Jeho základem jsou dva infrapanely, doplněné horkým a suchým nožem pro usměrnění proudícího vzduchu. Teplota sušícího procesu je u tohoto systému automaticky nastavována podle stupně vysušení, který je snímán bezdotykovým čidlem, umístěným ve vykladači. Další Zlatý EmbaxPrint 2003 potom dostala lakovací a stripovací guma z produkce německé společnosti Felix Böttcher. Komise ocenila především novost konstrukčního řešení kompresibilního ofsetového potahu pro parciální lakování tiskovin a obalových materiálů všemi typy laků. Posledním oceněným exponátem se stal digitální ink-jetový tiskový systém Leibinger Jet 2, vybavený dotykovým displejem, vyráběný německou společností Paul Leibinger, GmbH & Co. a vystavovaný firmou Ing. Marek Haumer z Březí. Zařízení slouží k ink-jetovému potisku kabelů a obalů.

Kromě Zlatého Embaxu však stojí za zmínku jistě také soutěže Mladý Obal a EmbaxPrint Vision. V prvém případě šlo o mezinárodní soutěž mladých designérů, jejichž cílem bylo vytvořit netradiční obal z kartonu či lepenky. Posuzovalo se tvarové, konstrukční, technické a grafické řešení obalu. Soutěž byla vyhlášena pro studenty vysokých a středních odborných a uměleckých škol a pro mladé designéry. Druhá soutěž byla zaměřena na návrhy originálních novoročenek.

 

Závěr

Veletrh EmbaxPrint za 22 ročníků prošel zajímavým vývojem. Po dvouletých intervalech byl pořádán každý rok, aby se mohl zase ke dvouleté periodicitě navrátit. Jaký bude ten 23. ročník, konaný v letošním roce na výstavišti v Brně? Odpověď na tuto otázku naznačí následující články.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 4 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.