Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Mako 8 - nové CtP od ECRM
Patrik Thoma - Svět tisku

Značka CtP Mako od americké společnosti ECRM je na našem trhu již dobře známá. Doposud však tato zařízení patřila spíše do skupiny CtP menších formátů. Vždyť maximální formát u Mako 4 byl pouze B2.

Od veletrhu DRUPA 2004 v německém Düsseldorfu se však situace výrazně změnila. Firma totiž představila model Mako 8, což je, jak již označení napovídá, zařízení pracující v maximálním formátu B1. Tímto krokem ECRM rozšířila své výrobní portfolio CtP zařízení. U CtP systémů jsme si již zvykli, že první instalace na sebe nenechávají příliš dlouho čekat, a tak bylo jen otázkou času, kdy se tato zařízení objeví na českém a slovenském trhu. Jako první proběhla instalace v bratislavské společnosti RNS Holding International, a to již na konci měsíce října minulého roku. Šlo o celosvětově první stroj uvedený do provozu. Na první CtP umístěné v české společnosti jsme si museli počkat až na přelom měsíce února a března, kdy je zakoupila brněnská firma CTP tisk. Zatímco v prvém případě jde o instalaci v provozu tiskárny a zařízení je využíváno především pro vlastní potřebu, v případě druhém je situace naprosto odlišná. Společnost CTP tisk je totiž výrobcem tiskových desek na zakázku, což znamená, že spolupracuje s větším počtem tiskáren. Navíc nejde o první CtP systém od společnosti ECRM. Kromě něj má v současnosti v provozu také dvě zařízení Mako 4 v maximálním formátu B2. Podívejme se nyní na nové Mako 8 podrobněji.

 


Detailní pohled na řešení upínacího systému u Mako 8

 

Základní specifikace

Již na první pohled je zřejmé, že nové CtP patří do rodiny strojů Mako. Konstrukční řešení je totiž prakticky stejné jako u předchozích modelů. Stroj je standardně vybaven manuálním zakládáním tiskových desek, charakteristickou věží s osvitovou optickou a laserovou soustavou a vykladačem. Největší změnou se tak může zdát zvětšení formátu na B1. Konkrétně je možné zpracovávat tiskové desky v maximálním formátu 824 x 1 143 mm. Dodejme, že minimální formát je 254 x 254 mm.

Také zde je využito technologie plochého osvitu, kde je laser a optický mechanismus umístěn ve věži stroje. Podobně jako u předchozích modelů, i u Maka 8 tak směřuje paprsek kolmo dolů, kde je rozmítán, a při tomto pohybu vykresluje na desce mikrořádku tiskových bodů. Výhodou tohoto systému je především fakt, že při osvitu nedochází k žádnému pohybu optické soustavy, jako je tomu u jiných konstrukčních řešení. Jediný posun v průběhu expozice tak zaznamenává pouze tisková deska. Díky tomuto řešení může CtP Mako 8 nabídnout velmi dobrou přesnost a především opakovatelnost, což jsou parametry, které jsou při digitálním zpracování tiskových forem velmi žádané. I u tohoto modelu výrobce uvádí opakovatelnost s přesností 0,025 mm při šesti následujících separacích, podobně jako u Maka 2 a Maka 4. Mako 8 je pak vybaveno jinou optickou soustavou než předchozí modely. Je to především z důvodu osvitu větších formátů, u nichž je zajištěno zobrazení jednotlivých nezkreslených bodů i na okraji tiskové desky. Výrobce uvádí, že velikost tiskových bodů u nového CtP je 18 mikronů.

 

Osvitový systém

Nezměněn zůstal i samotný laserový systém. Nadále se tak můžeme u modelové řady Mako setkávat s laserem o vlnové délce 405 nm, tentokrát však s výkonem diody 60 mW, který je uzpůsoben pro fotopolymerní tiskové desky. Právě touto variantou disponují obě výše zmíněná instalovaná zařízení. V obou provozech se pak pracuje s fotopolymerními tiskovými deskami od společnosti Fujifilm. Tiskové fotopolymerní desky předpokládají práci při bezpečném žlutém osvětlení. Již jsme uvedli, že CtP Mako 8 dokáže pracovat s tiskovými deskami do maximálního formátu 824 x 1 143 mm. Jejich tloušťka se může pohybovat od 0,15 do 0,3 mm. V celém rozsahu není při výměně nutný zásah uživatele. Zařízení si automaticky nastaví optický systém pro konkrétní typ desky. Jedinou výjimkou je nastavení stisknutím senzoru vyvolávacího automatu. K drobné korekci došlo u nového systému Mako 8 také v oblasti zpracovávaných rozlišení. Zatímco předchozí modely nabízely osvit na spodní hranici rozlišení již od 1 270 dpi, u CtP ve formátu B1 je tato hranice zvýšena na 1 800 dpi. Maximální možné rozlišení při osvitu tiskové desky je pak standardně 3 556 dpi. Mezi těmito mezními hodnotami lze zvolit další tři rozlišení – 2 400, 2 540 a 3 048 dpi. K této změně došlo především kvůli tomu, že požadavky na osvit v rozlišení 1 270 dpi byly minimální. Maximální hodnota rastru je pak 200 lpi.

Zvýšený výkon umožňuje pracovat stejnou rychlostí jako zařízení Mako 4. Zatímco to produkovalo 20 tiskových desek ve formátu B2 za hodinu, Mako 8 nabízí stejnou rychlost při maximálním formátu B1. Ve většině případů je tato rychlost dostatečná pro provoz v běžné tiskárně, a to i v případě, kdy je z jakéhokoliv důvodu nutné desku vysvítit opakovaně. Podle vyjádření představitelů společnosti CTP tisk je možné rychlost osvitu ještě zvýšit. Po expozici laserem je totiž deska posouvána při on-line propojení po spojovacím můstku do vyvolávacího automatu. Zde je dotykové čidlo, které spouští natažení další tiskové desky (pokud je připravena). Stroj by však při eliminaci tohoto čidla dosáhl ještě vyššího výkonu. Ten je zde důležitý především kvůli přípravě desek pro tiskárnu Moravské Typografie, která ve velmi krátkém čase potřebuje připravit velké množství desek.

 


CtP systém Mako 8 od společnosti ECRM v maximálním formátu B1

 

Nakladač a vykladač

U zakládání tiskových desek došlo k jedné z nejvýznamnějších změn oproti předchozím modelům řady Mako. Bylo totiž výrazně zautomatizováno. Zatímco dříve se desky zakládaly do děrovacích systémů, u CtP Mako 8 je deska založena naděrovaná na kolíky, nebo nenaděrovaná na levý horní roh z pohledu obsluhy. Zařízení si automaticky otestuje, zda je deska správně založena, a poté provede automaticky její aretaci a natažení do stroje. U varianty Mako 4 však bylo nutné desku přitlačit manuálně. Samozřejmostí je i možnost vybavení CtP libovolným děrovacím systémem používaným u tiskových strojů.

Drobnou kosmetickou úpravou prošel i vy­kladač. Nově je totiž u on-line verze zakrytován; deska je tak rovnou bez možnosti zásahu uživatele transportována do vyvolávacího automatu. Před natažením do vyvolávacího automatu dojede deska na čid­lo signalizující uvolnění osvitového systému pro další tiskovou desku.

 

Vyvolávací automat

CtP Mako 8 je možné vybavit celou řadou on-line připojitelných vyvolávacích automatů. U obou instalovaných systémů, tedy jak v RNS Holding International, tak i v CTP tisku, je použit vyvolávací automat Inca 80P pro zpracování fotopolymerních tiskových desek od anglické společnosti Heights. Vyvolávací automaty se skládají z několika základních sekcí. Automaty jsou na vstupu vybaveny předehřívací jednotkou, v níž je deska zahřáta na teplotu okolo 480 °C. Teplota se mění podle formátu a tloušťky tiskové desky. Poté následují sekce vyvolávání, oplachu, gumování a sušení. Veškerá nastavení vyvolávacího automatu se provádějí z displeje umístěného na jeho boku. Stojí jistě za zmínku, že komunikace s ním je vedena v českém jazyce.

 


Obě instalovaná zařízení pracují s vyvolávacím automatem Heights Inca 80P, určeným pro fotopolymerní tiskové desky

 

Ovládání a RIP

Ovládání CtP Mako 8 také nedoznalo významných změn. Pouze kosmetickou úpravou je přemístění pracovního displeje stroje ze stolu nakladače na stěnu věže zobrazovacího systému. Zde jsou také znázorňovány všechny základní činnosti stroje, identifikace správného zavedení tiskové desky apod. Soubory jsou ke zpracování odesílány z pracovní ovládací stanice na platformě PC. Zde je také aplikace CTServer, jež dokáže pracovat s již zripovanými soubory. Je možné zde určovat pořadí jednotlivých souborů, popřípadě další parametry. Do této stanice jsou data odesílána ze softwarového ECRM RIPu, který je již tradičně postaven na technologii Harlequin. Tento RIP pracuje s PostScriptem 3, na vstup lze přivést soubory ve formátech EPS, PDF, TIFF a další, což jsou dnes naprosto běžně používané formáty souborů určených k osvitu. V tomto RIPu je dále začleněna i technologie Proof­Ready, sloužící k barevnému nátiskování na ink-jetových tiskárnách.

 

Zkušenosti z provozu

I když obě zařízení nejsou v provozu příliš dlouhou dobu, již dnes jsou k dispozici základní zkušenosti. Operátoři u obou CtP oceňují především jednodušší a také rychlejší způsob zakládání tiskových desek s nastavením přítlaku. Dobrá je také rychlost zpracování, stejně jako přesnost a opakovatelnost produkce. Jistým problémem může být nepřesné řezání při zpracování atypických formátů tiskových desek. Vzhledem k tomu, že se zakládání tiskových desek provádí pomocí tří pinů, je samozřejmě vyžadována naprostá pravoúhlost, která však není vždy přesně dodržena. Na tento parametr tiskových desek tedy musí být kladen velký důraz.

 

Mako 8

Technologie laseru fialový laser (405 nm)
Technologie osvitu plochý osvit
Maximální formát tiskové desky 824 x 1 143 mm
Minimální formát tiskové desky 254 x 254 mm
Rozsah rozlišení 1 800–3 556 dpi
Produktivita 20 desek B1/hod.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 3 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Cobalt 4 - další fialové CtP (7. 12. 2003 - Patrik Thoma)
× Python - fialové CtP od HighWater (6. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× Mako 4 (6. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× PlateDriver 8 od Esko-Graphics (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Desky pro CtP - hlavní trendy po veletrhu DRUPA (23. 7. 2004 - Kamil Třešňák)
× ECRM News - CtP v novinovém tisku (28. 7. 2004 - Gustav Konečný)
× Jak se dělá CtP (30. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich)
× CtP systém - Screen PlateRite 4100 (15. 12. 2004 - Patrik Thoma)
× Provozní náklady CtP (21. 12. 2004 - Gustav Konečný)
× Xanté Impressia - bezprocestní CtP na metalické desky (7. 1. 2005 - Kamil Třešňák)
× Technologie CtP v roce 2004 (31. 1. 2005 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.