Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...

Profily pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2
Kamil Třešňák - Svět tisku

Sotva v tuzemských DTP studiích zdomácněla euroškála, nastal možná čas se s ní opět rozloučit. V tiskárnách se – opatrně, ale stále častěji – hovoří o tisku podle normy ISO 12647-2. Zejména v souvislosti s rostoucím důrazem na standardizaci tiskového procesu.

Nebudeme nijak přehánět, když přiznáme, že s nástupem široce dostupné digitální předtiskové přípravy (který se v našich zemích shodou okolností poměrně přesně překryl s přechodem k tržnímu prostředí) se v tuzemském pre-pressu pevně usadil standard SWOP jako svého druhu téměř synonymum pro CMYK a čtyřbarevný ofset. Důvod byl obvykle prostý, prakticky všechny aplikace pro předtiskovou přípravu pocházely z USA a s profily SWOP pracovaly často defaultně. Svou roli sehrála i relativně nízká znalostní úroveň v grafice a předtiskové přípravě, neboť obor se v devadesátých letech vyvíjel velmi živelně a potýkal se s nedostatkem zkušených pracovníků (operátorů apod.). Není divu, že tehdy zdaleka nebylo běžné pídit se po shodě tiskových standardů mezi studiem a tiskárnou. Problémy s barevností nezřídka řešil (zejména v reklamních agenturách velmi oblíbený) „cromalinový colormanagemet“ – tedy postup, kdy grafik opakovaně provádí barevné úpravy a odesílá klientům nátisk z filmů ke schválení. Proces končí poté, kdy klientovi dojdou síly nebo peníze na drahé nátisky; takový postup byl svým způsobem výhodný jak pro předtisková studia, tak pro tiskárny, které se mohly snadno zaštítit jak požadavkem chemického nátisku, tak posléze i poukazem na teoretickou nemožnost dosáhnout s ním v tisku přesné shody.

Teprve několik posledních let můžeme v tomto směru hovořit o rychlejším pokroku, který je zejména na straně studií provázen i širším přechodem ke standardu Euroscale, na straně tiskáren pak obecně zvýšeným zájmem o reálnou standardizaci tiskového provozu. Zdá se ovšem, že tuzemské zvýšení popularity euroškály přichází již v době, kdy ona sama začíná ustupovat novému progresivnímu standardu a kdy je celkem pravděpodobné, že si brzy budeme v širší míře zvykat na nové slovo: Isoscale (isoškála). Důvody jsou v zásadě jednoduché: nároky v oboru rostou a jedním z důsledků je volání po opakovatelném, stabilním tiskovém procesu, jaký je následně možné popsat spolehlivým a přesným ICC profilem. Tisk podle isoškály podobné výhody nabízí – k dispozici je jak podrobný popis standardního tiskového procesu, tak spolehlivý ICC profil, což navíc v souběhu otevírá poměrně pohodlnou cestu k obecně platné certifikaci nátisků.

 

Od Euroscale k ISO 2846-1 a 12674-2

Původní specifikace Euroscale (European Colour Scale for offset printing) byla definována v DIN 16539 a jako barevný standard ISO 2846 byla zavedena již v roce 1975. Jak víme z praxe, zvolený model se – zejména například oproti americkému standardu – vyznačuje teplejším barevným podáním, zvláště patrným při reprodukci neutrálních tónů; evropská obliba teplejšího podání má na druhou stranu logické dopady v „opačné“ části spektra, když omezuje barevný rozsah například v zelených odstínech.

Během zhruba deseti let praktického užití Euroscale se ovšem nezastavil ani vývoj požadavků trhu, ani výzkum na poli tiskových standardů. Výsledkem byla definice nástupnického barevného standardu ISO 2846-1 v roce 1997 a definice tiskového standardu ISO 12647-2 v roce 1998, nyní aktualizovaného ve verzi ISO 12647-2:2004; sluší se dodat, že podstatná část standardu opět vychází z předchozích dlouholetých praktických testů a výzkumu organizace Fogra. Nový standard se sice vyznačuje ústupem od teplejšího podání a charakterem se vizuálně blíží spíše americkému standardu, pouze v barevném podání ale hlavní důvody odklonu od Euroscale nehledejme. Nové ISO standardy definují přesnější mantinely, zohledňují vývoj na trhu a v neposlední řadě mají globální ambice – Fogra očekává, že dodavatelé barev postupně dokáží zajistit celosvětovou dostupnost barev podle ISO 2846-1.

Jak jsme zmínili, nástupcem Euroscale je barevný standard ISO 2846-1; přesněji řečeno je standard ISO 2846-1 rozdělen do více částí podle jednotlivých tiskových technologií. Je dobré si uvědomit, že tato isoškála (uvidíme, zda se pojem ujme) není určena jako vodítko pro produkční tisk. Namísto toho definuje barevné hodnoty (a příslušné tolerance), kterých musejí standardní tiskové barvy dosáhnout, ovšem za předpokladu užití přesně definovaného tiskového postupu a při tisku na jediný typ papíru (APCO II/II). Jinými slovy, jde o předpis důležitý pro výrobce tiskových barev, tiskárna se podle ISO 2846-1 řídit nebude.

 


Srovnání gamutů profilů Euroscale Coated v. 2 a ISO Coated

 

Vlastní produkční tisk je popsán teprve standardem ISO 12647-2:2004. Jeho první část je věnována souhrnné definici parametrů a používaných měřících metod, druhá deklaruje požadavky na ofsetové tiskové technologie (pro přesnost: standard obsahuje ještě další čtyři části, věnované ostatním tiskovým technologiím).

Pro ofset je v rámci standardu definováno celkem pět typů papíru, a to jak mechanickými vlastnostmi (typ, plošná hmotnost, lesk), tak barvou podložky v Lab. Dále jsou stanoveny Lab barevné hodnoty při tisku standardními barvami podle ISO 2846-1. Předepsány jsou Lab souřadnice pro jednotlivé výtažkové barvy i pro jejich přetisky: C, M, Y, K, CM, MY, CY, CMY. Standard přirozeně pokrývá řadu dalších parametrů, jako například nárůsty tónových hodnot, podrobný popis normy ale není účelem tohoto článku. Důležité je, že standard rovněž obsahuje povolené odchylky, které jsou podle Fogra navrženy sice nízké, aby tisk podle standardu přinesl předem očekávanou barevnost, ale reálné, zohledňující praktické možnosti současných tiskových technologií. Význam pro předtiskovou praxi je jasný – stabilní a opakovatelné výsledky tiskového procesu podle ISO 12647-2 umožní vytvoření přesných ICC profilů, široce použitelných pro přípravu obrazových dat, softproofing a zejména pro tisk věrných digitálních nátisků.

 

Profily pro ofsetový tisk podle ISO 12647-2

Relevantní profily pro ofsetový tisk ve shodě s normou ISO 12647-2 jsou dostupné na stránkách iniciativy ECI (European Color Initiative, www.eci.org). Jde o v relativně krátké době již druhou – a podstatně přepracovanou – edici. První sada profilů byla vytvořena na přelomu let 2002–2003. Byla poměrně rozsáhlá, sestávala ze dvou řad, basic a expert, v nichž pokrývala několik základních variant ofsetového tisku. Řada basic obsahovala čtyři, řada expert dokonce šestnáct profilů díky kombinacím profilů pro lineatury 175 lpi a 150 lpi, typy papírů a v neposlední řadě i kombinaci podložek, užívaných při měření profilu – obě řady obsahovaly profily „sb“ (testovací arch byl měřen po podložení několika listy téhož čistého papíru), řada expert navíc profily „bb“ (arch byl změřen na černé podložce).

Uvedené profily představovaly jednu z prvních solidních možností, jak na profesionální úrovni pracovat se standardizovanými výsledky. Zkušenosti ze zhruba ročního praktického nasazení nicméně ukázaly, že navržený systém je zbytečně složitý. Ve shodě s posledními trendy bylo v prvé řadě vypuštěno měření proti černé podložce (které bude zřejmě napříště používáno jen pro tvorbu profilů určených pro oboustranný tisk, v běžné situaci vnáší černá podložka do měření nemalé chyby). Díky pokroku ve standardizaci se ukázalo, že není dále nutné dělit řady na basic a expert, stejně jako měřit a generovat samostatně profily pro lineatury 175 lpi a 150 lpi; rozdíl v tónové hodnotě mezi 175 a 150 lpi je menší než dovolené odchylky tiskového procesu. Všechny profily jsou nyní vytvořeny pro lineaturu 150 lpi a jsou doporučeny i pro použití při tisku na 175 lpi. Ve výsledku tak nová sada pro komerční ofsetový tisk (na stránkách jsou dále k dispozici sady profilů pro novinový tisk, hlubotisk apod.) obsahuje jen čtyři profily, tři pro archový ofsetový tisk, jeden pro kotoučový ofsetový tisk (dále uvedené označení papírů pochází z ISO 12647-2):

– ISOcoated: křídový papír, typ 1 a 2, lesklý nebo matný, 115 g/m2;

– ISOuncoated: ofsetový papír, typ 4, nenatíraný, bílý 120 g/m2;

– ISOuncoatedyellowish: ofsetový papír, typ 5, nenatíraný, lehce nažloutlý 120 g/m2;

– ISOwebcoated: ofsetový papír, typ 3, natíraný, 60 g/m2.

Profily byly vygenerovány v programu Heidelberg PrintOpen 4.x, data byla pro měření zprůměrována z většího množství měření. Přesnější popis verze programu a jeho nastavení spolu s parametry tiskového procesu je v podobě PDF souboru součástí archívu profilů.

Profily byly vytvořeny z dat, naměřených organizací Fogra (některé sady vznikly během přípravy produktu Altona Test Suite). Na stránkách Fogra proto také najdeme mnohem podrobnější informace, mimo jiné jsou zde k dispozici rozsáhlé tabulky s naměřenými daty (ve formátu txt) a kompletní definice podmínek tisku a měření. Narozdíl od některých komerčních produktů Fogra jsou tato data k bezplatnému stažení. Praktické testy podle ECI ukazují, že nově naměřená data mnohem přesněji vystihují reálné tiskové výsledky při přetisku primárních barev (tj. při tisku sekundárních barev RGB) a výrazně přesnější než původní verze jsou i profily pro tisk na LVC (papír typu 3) při tisku na kotoučových ofsetových strojích. Původní profily jsou na stránkách stále ke stažení, ECI je ale doporučuje používat jen pro zpracování dotisků a podobné archivní účely, při práci na nových zakázkách je doporučeno přejít na nové profily.

Trend přechodu k tisku ve shodě s ISO 12647-2 je podle organizace Fogra významný zejména v západní Evropě, řadu podobných signálů ovšem pozorujeme i v tuzemských tiskárnách. Pre-pressová pracoviště by měla v nejbližší budoucnosti tento trend následovat, aby nedošlo k opětovným problémům s rozdílnou barevností v předtiskové přípravě a tisku.

 

Pro Svět tisku připravil Kamil Třešňák

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 2 / 2005.

 

 

Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.