Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


RISO HC5000 - čtyřbarvová ink-jetová tiskárna
Ivan Doležal - Svět tisku

Japonská společnost RISO KAGAKU je ve světě známa především jako výrobce digitálních tiskových strojů, pracujících na principu takzvaného „průtisku“. Její produkty, využívající této technologie, pokrývají více než 60 % světového trhu. Na mezinárodním veletrhu DRUPA 2004 v Düsseldorfu měl ale světovou premiéru její digitální tiskový stroj RISO HC5000, pracující na principu piezoelektrického ink-jetu.

Jedná se o první čtyřbarvový digitální tiskový stroj vyrobený touto společností, jehož prostřednictvím vstoupila do oblasti plnobarevného tisku. Na jeho zrodu a konstrukci se podílela další japonská společnost Olympus, která pro něj vyvinula unikátním způsobem řešené vysokorychlostní ink-jetové hlavy včetně jejich ovládání. Tento tiskový stroj jeho výrobce označuje jako „komunikační tiskárnu“, která nechce, nebude a vlastně ani nemůže konkurovat plnobarevným laserovým náhledovým tiskárnám, ale má vyplnit mezeru v poptávce tiskařů po rychlé a levné tiskárně schopné plnobarevného tisku s levným provozem, zejména v jeho personalizované podobě. S takovým záměrem přistoupila společnost RISO KAGAKU k vývoji tohoto tiskového stroje a jeho výsledkem je čtyřbarvová ink-jetová tiskárna, schopná vysokou rychlostí produkovat plnobarevné tisky s nízkou cenou v relativně vysoké kvalitě, přičemž další její předností jsou malé nároky na údržbu.

 

Technologie tisku

Jak už bylo uvedeno, stroj RISO HC5000 využívá digitální piezoelektrickou ink-jetovou technologii tisku ForceJet, vyvinutou společností Olympus. Je třeba zdůraznit, že použitý systém nanášení tiskových inkoustů na papír je odlišný od jiných digitálních ink-jetových tiskáren. Zatímco u těch se tisková hlava pohybuje po vodicí kolejnici a v průběhu tohoto pohybu, ať už v jednom nebo v obou směrech, provádí nástřik inkoustů na tiskové médium, stroj RISO HC5000 využívá takzvanou Line Ink-jet Unit, což jsou v podstatě čtyři vysokorychlostní tiskové hlavy v podobě tyčovitých segmentů (pro každý tiskový inkoust jedna), pevně umístěných nad dráhou potiskovaného substrátu. Délka těchto segmentů odpovídá šířce maximální potiskované plochy a každý z nich je rozdělen na šest částí, ve kterých je dohromady 1 800 trysek. Tyto hlavy se nepohybují a provádějí postupný nástřik inkoustů na potiskované médium v jeho plné šíři, což umožňuje vysokou produkční rychlost tisku. Tisk probíhá speciálními inkousty RISO HC Ink s podílem sojových olejů; jejich zásobníky mají objem 1 litr a jsou umístěny v nejvyšším místě tiskového stroje, takže do tiskových hlav inkousty stékají samospádem a není proto nutné používat žádné pumpy. Množství tiskových inkoustů v zásobnících umožňuje při 20% (4 x 5%) krytí potisk 58–60 000 archů ve formátu A4.

 


Digitální ink-jetová tiskárna RISO HC5000, vystavená na mezinárodním veletrhu DRUPA 2004 v Düsseldorfu

 

Rychlost tisku není nastavitelná. Je závislá na velikosti krytí potiskované plochy, na tom, jestli se jedná o tisk jednostranný nebo oboustranný, v souhrnu tedy na zadaných parametrech tiskové zakázky, a dále také na druhu a kvalitě potiskovaného papíru. Tisková data je možné definovat i podle povrchu potiskovaného média, zda je lesklý nebo matový, a podle získaných údajů stroj sám automaticky upravuje rychlost tisku. Při tisku na standardní lesklý natíraný ink-jetový papír může tiskárna při 20% krytí dosahovat rychlosti až 105 plnobarevných stran A4 za minutu (při oboustranném tisku se rychlost sníží na 75 str. A4/min.) a při minimálním pokrytí dokonce až rychlosti 183 str. A4/min., ale při tisku na papír s matným povrchem dochází ke snížení rychlosti na 94 str. A4/min.

Tiskový stroj RISO HC5000 je vybaven obracecím zařízením (duplexem), pracujícím na principu přenosového pásu. Ten pomocí vytvořené smyčky arch papíru obrátí a přenese zpět na pás procházející pod tiskovými hlavami, kde dojde k potištění jeho rubové strany. Minimální formát potiskovaných archů je 90 x 148 mm, maximální formát potom může dosáhnout rozměrů až 340 x 550 mm. Plošná hmotnost potiskovaného papíru se může pohybovat od 46 až do 160 g/m2. Nejvyšší kvality tisku dosahuje ink-jetová tiskárna RISO HC5000 při potiskování lesklých natíraných papírů speciálně určených pro tuto digitální tiskovou technologii, ale tisk může provádět i na poměrně široké spektrum jiných druhů papíru. Důležité ale je, aby měly dostatečné plnění a tím i opacitu, neboť jinak by tiskové inkousty mohly prorážet na rubovou stranu archu. Stroj může provádět potisk plochy v maximálních rozměrech 314 x 454 mm.

Tisk v módu Normal probíhá s rozlišením 600 dpi a v módu Fine s rozlišením 900 dpi.

 

Nakladač a vykladač

Osvědčený způsob nakládání a vykládání archů papíru byl převzat z profesionálních jednobarvových průtiskových strojů RISO. Princip podávání papíru do stroje je frikční a tiskárna RISO HC5000 může nakládat archy ze tří zásobníků. Z bočního otevřeného nakladače mohou být podávány archy v rozmezí od minimálního až do maximálního formátu s plošnou hmotností až 160 g/m2. Ze dvou integrovaných zásuvkových zásobníků mohou být podávány archy ve formátu od 182 x 257 mm do formátu 297 x 432 mm s plošnou hmotností do 104 g/m2. Celkově je možné do všech tří zásobníků naložit až 2 500 archů papíru.

 


Pohled do útrob tiskárny RISO HC5000. Nahoře zásobníky tiskových inkoustů, zakrytovaná část uprostřed ukrývá systém originálně řešených tiskových hlav

 

Vykladač umístěný na pravé boční straně stroje RISO HC5000 je snadno odpojitelný, aby mohl být případně nahrazen in-line připojeným multifunkčním finišerem. Nastavování bočnic i zadní zarážky vykládacího stolu probíhá automaticky podle nastaveného formátu potiskovaných archů. Z bočnic nakládacího stolu je možné vysunout zpožďovací šupiny, zpomalující pád archu potištěného papíru na stoh a umožňující tak lepší zaschnutí tiskových barev, které se velice osvědčily u průtiskových strojů RISO. U tohoto ink-jetového stroje jejich význam ale trochu zaniká, protože zasychání tiskových inkoustů probíhá okamžitě, což je nezbytný předpoklad oboustranného tisku v těchto produkčních rychlostech.

 

Řízení a ovládání

Standardně je ink-jetová tiskárna RISO HC500 vybavena RIPem využívajícím Post­Script 3. Pro připojení k počítači je použita standardní síťová karta. Stroj tedy může pracovat prakticky jako síťová tiskárna a na připojeném počítači lze nastavovat všechny parametry potřebné k jeho řízení a ovládání. Integrovaný controller umístěný v pravé spodní části stroje není pro uživatele přístupný. Ovládací panel s displejem, nacházející se na horním krytu tiskárny, pro uživatele plní většinou pouze informační úlohu, případně je na něm možné nastavovat některé doplňkové funkce stroje. Určen je zejména servisním technikům pro provádění testování, protože tiskový stroj je vybaven automatickou diagnostikou a technik si na tomto panelu může nastavovat všechny potřebné parametry.

 

Údržba a servis

Jednou z velkých předností tiskového stroje RISO HC5000 je skutečnost, že nevyžaduje prakticky žádnou periodickou údržbu, což snižuje jeho provozní náklady na minimum. Čištění ink-jetových tiskových hlav probíhá automaticky v intervalech nastavených obsluhou stroje. Od výrobce je toto čištění nastaveno po každém tisíci tisků, ale perioda se může pohybovat v rozmezí od 300 do 3 000 tisků. V nastaveném intervalu dojde k automatickému zastavení stroje přibližně na 2 minuty, ve kterých proběhne profouknutí všech trysek v tiskových hlavách a přebytečný inkoust odteče do rezervního zásobníku, umístěného v pravé spodní části stroje vedle controlleru. Potom tisk opět automaticky pokračuje.

 


Obracecí zařízení archů umožňující jejich oboustranný potisk je možné ze stroje vysunout

 

Jediným úkonem údržby doporučovaným výrobcem je kontrola podávacího zařízení (separátor, podávací kolečka) po každých přibližně 300 000 tisků. Po zhruba 1 miliónu tisků by potom měla být provedena výměna cca 10–15 doporučených dílů, mezi něž patří například vzduchový filtr ventilátorku, papírový váleček stírající prach z vodícího pásu atd., u kterých došlo k opotřebení provozem.

 

Volitelné příslušenství

Ve standardním provedení pracuje digitální ink-jetový tiskový stroj prakticky jako síťová tiskárna. Lze k němu ale přiobjednat i skener, po jehož připojení může být využíván i jako plnobarevná kopírka. Podobným způsobem se dá vyřešit i řízení a ovládání tiskárny RISO HC5000, konkrétně připojením dotykové LCD obrazovky, která může být umístěna na horní desku stroje vedle zásobníků inkoustu, a prostřednictvím jejího nabídkového menu potom lze ovládat a řídit nejenom vlastní tiskový stroj, ale i připojený skener, případně i in-line připojený multifunkční finišer. Ten také patří k volitelnému příslušenství stroje. Může provádět drážkování, perforování a další úkony dokončujícího zpracování tiskovin, stejně jako zhotovování měkkých vazeb V1 šitých drátem na stříšku.

Závěrem bychom mohli konstatovat, že digitální ink-jetový tiskový stroj RISO HC5000 představuje potřebné a určitě i vítané zpestření nabídky trhu v oblasti digitálního tisku. Mezi jeho nezpochybnitelné přednosti patří zejména rychlost a velice nízká cena tisku jedné kopie, nezanedbatelná potom je i jeho relativně nízká pořizovací cena a nízké provozní náklady. Ze všech uvedených důvodů se tento tiskový stroj stává velice výhodným řešením pro malonákladové plnobarevné tisky či dotisky a zejména pro výrobu plnobarevných personalizovaných tiskových zakázek. Najde tedy využití jak v různých organizacích a institucích, které potřebují na veřejnosti prezentovat své materiály na kvalitativně vyšší úrovni, tak i v tiskových provozech zabývajících se malonákladovým personalizovaným mailingem. Jeho měsíční zatížení může dosahovat 250–400 000 tisků a podle údajů výrobce je zkonstruován na životnost minimálně 6 miliónů kopií, ovšem z dlouholetých zkušeností s jeho jednobarvovými průtiskovými předchůdci je možné odvodit, že skutečná životnost bude větší. Na trh v České republice je uveden od ledna roku 2005.

 

RISO HC5000
Technologie tisku piezoelektrický ink-jet, CMYK

Produkční rychlost
- jednostranný tisk
- oboustranný tisk


105 str. A4/min.
74 str. A4/min.
Rozlišení
- mód Normal
- mód Fine

600 dpi
900 dpi
Maximální formát papíru 340 x 550 mm
Minimální formát papíru 90 x 148 mm
Plošná hmotnost 46-158 g/m2
Maximální formát papíru 314 x 454 mm

 

Pro Svět tisku připravil Ivan Doležal

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 1 / 2005.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní článkyVytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.