Svět tisku | Typo | Papír a celulóza | Další produkty | Tržiště | Adresáře a profily | Společnost | Zeptejte se...


Technologie CtP v roce 2004
Patrik Thoma - Svět tisku

Není třeba příliš diskutovat o tom, že v oblasti přípravy tiskových desek v tiskových technikách nastává v posledních letech výrazná změna. Tradiční konvenční postupy bývají často nahrazovány moderními digitálními technologiemi, jež nabízejí celou řadu výhod, počínaje zrychlením přípravy až po výrazné zkvalitnění výsledné tiskové formy.

Technologie CtP, jak se tyto postupy souhrnně označují, přitom zasahuje do všech základních tiskových technik. Setkat se s ní můžeme nejenom v nejrozšířenějším ofsetovém tisku, ale uplatnění si již našla také ve flexotisku a nově získává příznivce i v sítotisku. Digitální přípravu tiskových forem tak můžeme bez nadsázky nazvat technologií nového tisíciletí v polygrafickém průmyslu. Ve všech třech oblastech tisku přitom představuje především výrazné urychlení práce (konvenční postupy jsou totiž přece jen zdlouhavé). Nezanedbatelnou výhodou pro pořizovatele CtP je také úspora mzdových nákladů. Zatímco dříve se například v ofsetovém provozu archovou montáží zabývalo hned několik pracovníků, u CtP si tiskárna vystačí povětšinou s jedním operátorem. Přednostmi oplývající technologie pak nabízí také asi největší výhodu, kterou je bezesporu snížení chybovosti a celkové zvýšení kvality zpracování. To se projevuje především ve fázi flexotisku, kde digitální příprava štočků znamenala výrazný kvalitativní posun tiskové technologie, jež se tak stala významným konkurentem ostatním tiskovým technologiím v celé řadě aplikací. Také v sítotisku je situace podobná. Zde však zařízení CtS (Computer to Screen) přece jen pracuje odlišným způsobem. U výše zmíněných technologií se totiž k vytvoření obrazu na tiskové formě používá laserový paprsek, v sítotisku se však na síto digitální cestou nanáší speciální hmota velmi podobným způsobem jako v ink-jetovém tisku. Podrobněji jsme se touto problematikou zabývali v čísle 11/2004.

 


Termální CtP PlateRite Ultima 16000 od firmy Screen

 

Často diskutovaným tématem v oblasti CtP zařízení bývá jejich ekonomická výhodnost. Jeden tábor polygrafických odborníků stále naznačuje, že jde o postup výrazně investičně náročnější, druhý pak tvrdí pravý opak. Pravda však leží přibližně uprostřed. Technologie CtP se totiž v poslední době výrazně zlevnila, a tak její investiční náročnost je jen nepatrně vyšší než u konvenční cesty přípravy tiskových forem. Do té se však často nepočítají další položky, jako je například příprava filmů, mzdové náklady na pracovníky archové montáže apod. Ze součtu všech výdajů, jež musí tiskárna při konvenčním zpracování vynaložit na přípravu tiskové formy, jasně vyplývá, že technologie CtP je dnes již daleko ekonomičtější. I přesto však stále existuje celá řada tiskáren, které této moderní technologii odolávají. Důvodů může být celá řada, nejčastěji se však točí okolo společného jmenovatele – digitálních dat. Ne všichni zákazníci totiž v současnosti dokáží docenit výhody CtP a i nadále dodávají své zakázky na filmech. Druhým problémem často v tiskárnách bývá dobré zvládnutí digitálního workflow. To je totiž jednou z hlavních podmínek pro úspěšné zavedení CtP. Tiskárna musí zvládat velmi dobře toky digitálních dat a práci s nimi. Samozřejmě, že menší problémy s tím mají tiskárny vlastnící grafické studio, kde je práce s daty samozřejmostí. Existují však tiskárny, především z řad menších provozů, kde se doposud s datovými soubory nepracuje. V takovémto případě by při zavedení CtP mohla nastat celá řada problémů nejenom s kontrolou a následným zpracováním dat, ale i s jejich příjmem. Ačkoli je dnes Internet takřka samozřejmostí, celá řada polygrafických subjektů tento fenomén stále podceňuje.

I přesto mohou tyto tiskárny velmi snadno přejít na CtP technologii. V našem regionu totiž můžeme pozorovat poměrně zajímavý jev, který ve světě není příliš častý – poskytování CtP služeb. CtP zařízení totiž bývají v oblasti akcidenčního ofsetového tisku a také v oblasti flexotisku nainstalována nejenom v tiskárnách či grafických studiích s přímou návaznosti na tiskový provoz, ale také v samostatných firmách, které připravují tiskové formy pro další subjekty. Zamyslíme-li se důkladně nad tímto trendem, zjistíme, že jde v podstatě o logický krok některých studií. Ještě v nedávné době totiž u těchto firem výraznou část zisků tvořila výroba filmových výtažků. S nasazením CtP však poptávka po filmech velmi rychle klesá (v některých případech i rychleji, než se očekávalo), a tak se tato studia snaží nalézt řešení, které by přitáhlo zpět ztracené zisky. Zavedení této služby s sebou přináší celou řadu výhod, ale také nevýhod. Mezi nesporné výhody patří především již výše zmiňovaná možnost přípravy tiskových forem digitální cestou i u tiskáren, které zatím toto řešení nevlastní. Tiskárny tak i nadále mohou využívat klasické konvenční cesty, a pouze v případě přímého požadavku zákazníka na digitální zpracování tiskových forem využít této služby.

Je zřejmé, že takové řešení s sebou přináší i některé komplikace, spojené především se vzdáleností zařízení CtP od tiskového stroje. Pokud totiž CtP příprava tiskových desek není řešena „in-house“, musí se do výrobních časů připočítat také doba potřebná na přepravu desek od CtP k tiskovému stroji. Při standardní přípravě přitom tato prodleva nemusí způsobovat žádné problémy – ty mohou nastat až v případě, kdy je nutné z jakéhokoliv důvodu tiskovou desku vysvítit znovu. Z pohledu tiskárny se pak může jako nevýhoda jevit také poněkud vyšší cena těchto desek, než když si tiskárny připravují desky ve vlastní režii. I přes některá negativa, jež s sebou toto řešení přináší, je třeba říci, že si tento postup už našel na našem trhu své nezanedbatelné místo. Není přitom doménou pouze pražského regionu, ale s nabídkou této služby se můžeme setkat takřka po celé republice. Velmi častým jevem je také to, že tiskárna vlastnící CtP zařízení připravuje desky i pro okolní spřátelené tiskárny. U ofsetu se s touto službou můžeme setkat pouze v akcidenčním segmentu tisku. V novinových provozech se tato služba nevyskytuje.

 


Nové termální CtP Acento, nabízené od veletrhu Drupa 2004 společností Agfa

 

Trendy a konstrukční řešení

Podíváme-li se na oblast CtP systémů v uplynulém období, zjistíme, že k žádným výrazným změnám nedošlo. I nadále se prosazují především tři základní technologie laseru – fia­lový, termální a UV. Dominantní jsou přitom především systémy termální a fialové. V některých případech a pro konkrétní aplikace se můžeme setkat také se zeleným laserem, pracujícím s vlnovou délkou 532 nm. Jde především o systémy pro novinový ofsetový tisk. Každé z těchto řešení má své přednosti a také nedostatky. Termálními systémy se prezentují především společnosti Creo, Agfa, Heidelberg, Presstek, Screen a další. CtP systémy s fialovým laserem o vlnové délce 405 nm nabízejí firmy ECRM, Agfa, Fuji nebo třeba Escher-Grad. UV technologie je doménou především německé společnosti basysPrint. Ta byla v nedávné době zakoupena belgickou firmou Punch International NV, do jejíhož portfolia patří i další výrobce CtP – firma Strobbe Graphics. Je tak nyní otázkou, jakým směrem se budou vyvíjet CtP systémy basysPrint, lze však předpokládat, že jejich vývoj bude pokračovat i nadále v nezměněném duchu.

Také co se týče konstrukce můžeme říci, že k žádným zásadním změnám nedošlo. Výrobci se dnes prezentují třemi základními konstrukčními typy – plochý osvit, interní a externí buben. Všechny mají své výhody a nevýhody, přesto se jasně ukazuje, že mohou vedle sebe koexistovat. Nebývá přitom výjimkou, že jeden výrobce u svých zařízení praktikuje dva ze tří konstrukčních modelů (většinou se jedná o jinou konstrukci u velkých formátů).

 

Novinky v roce 2004

Nejvýznamnější událostí uplynulého roku byla dozajista květnová výstava DRUPA 2004 v německém Düsseldorfu. Je proto pochopitelné, že si na tuto akci připravili své novinky všichni výrobci CtP systémů. Kromě zcela nových zařízení zde byly předvedeny také inovované modely, u nichž šlo především o zvyšování produkčních rychlostí, popřípadě zvyšování stupně automatizace.

Mezi novými zařízeními jsme zaznamenali například systém Acento od společnosti Agfa. Ten je určen především pro tiskárny střední velikosti a pracuje termální technologií s deskami do maximálního formátu B2. Zařízení je nabízeno ve dvou základních provedeních, označených písmeny E a S, jež se liší v maximální produkční rychlosti. Nižší model Acento E dokáže produkovat 10 desek za hodinu, model S pak nabízí dvojnásobnou rychlost. Za zmínku zde stojí také to, že Acento S již bylo nainstalováno také v pražské tiskárně Polygos. Na Slovensku již dokonce proběhly tři instalace tohoto zařízení. Novinkou společnosti Agfa se stal i velkoformátový Xcalibur XXT, vybavený výkonnějším laserem, umožňujícím osvit až 40 desek za hodinu. Také společnost Creo se prezentovala novým velkoformátovým CtP systémem s označením Creo Magnus VLF. Jde o zařízení s maximálním formátem 2 050 x 1 510 mm a vysokou produkční rychlostí. V plném formátu lze totiž při rozlišení 2 400 dpi zpracovat až 15 desek za hodinu. Pomocí tohoto systému je navíc možné zpracovávat více desek souběžně, což dále zvyšuje produktivitu tohoto zařízení. Ve velkém formátu představila nový model také společnost Screen. Ta uvedla nový PlateRite Ultima 16000, pracující v šestnáctistránkovém formátu, a modifikovaný PlateRite Ultima 32000Z, který nabízí zpracování tiskových desek do formátu 2 124 x 1 276 mm. Třetí novinkou na stánku této firmy byla faceliftová verze nejmenšího zařízení tohoto výrobce – CtP PlateRite Micra, využívajícího fialový laser o výkonu 30 mW s rychlostí osvitu 23 desek za hodinu.

 


CtP systém Suprasetter, vyvinutý firmou Heidelberg

 

Novinkou ve formátu B1 se prezentovala společnost ECRM. Na DRUPĚ 2004 totiž představila dlouho ohlašovaný model MAKO 8 CTP. Kromě něj zde byly předvedeny také automatické verze s označením MAKO 4matic a NEWSmatic CTP. Podobně automatizované řešení uvedla i firma Escher-Grad, vyrábějící CtP systémy Cobalt. Obě zařízení, jak Cobalt 4 ve formátu B2, tak i Cobalt 8 ve formátu B1, byla k vidění v poloautomatické verzi s on-line připojeným vyvolávacím automatem.

V ofsetové produkci i v oblasti flexotisku uvedla své nové modely společnost Esko-Graphics. Jedná se především o čtyřstránkové CtP DPX 4, schopné plně automatické práce při denním světle s deskami do maximálního formátu 680 x 750 mm. Pro flexotisk je to pak zařízení CDI Advance, vybavené novým optickým systémem Optics 80.

Jedním ze společných znaků některých nových CtP systémů byla také univerzálnost. S takovým řešením přišla například firma Strobbe Graphics, předvádějící zařízení PSA 33MV. Toto zařízení může zpracovávat až 20 různých formátů tiskových desek, nakládaných z deseti různých zásobníkových kazet. Díky fialovému laseru s výkonem 30 mW lze pak pomocí PSA 33MV zpracovávat jak stříbrné, tak i fotopolymerní tiskové desky. Zajímavým zařízením se prezentovala také společnost Heidelberger Druckmaschinen AG. Ta na veletrhu uvedla nový systém Suprasetter. Termální CtP Suprasetter se vyrábí ve dvou formátech – pro tiskové desky B2 a B1, a nabízí celou řadu modifikací, lišících se počtem zobrazovacích hlav a také produkční rychlostí. Ve formátu B2 se produkční rychlost pohybuje od 19 do 30 desek za hodinu, ve formátu B1 od 14 do 30 desek.

Také celá řada dalších výrobců představila nové nebo inovované stroje. Pro kompletní přehled všech nových zařízení zde však nemáme dostatek prostoru.

 

Technologie CtP v ČR a SR

Stejně jako v celosvětovém měřítku, také v našem regionu zaznamenává technologie CtP nebývalý rozmach, a to ve všech sledovaných odvětvích. Dokladem tohoto tvrzení je i skutečnost, že za poslední čtyři roky, kdy se tato zařízení začínají objevovat v českých a slovenských provozech, jsme mohli zaznamenat celkem 172 instalací. Nejvíce jsou zastoupena CtP zařízení v novinových tiskárnách, kde se stala digitální příprava tiskových forem prakticky nutností. Zrychlení přípravy k tisku totiž umožnilo v tomto segmentu výrazné prodloužení redakčních uzávěrek, což má vliv především při produkci deníků. Dnes jsou tímto zařízením vybaveny prakticky všechny novinové provozy, přičemž není výjimkou, že tiskárna má i dva systémy – většinou se používá jeden hlavní a druhý jako záložní. Typickým příkladem je například olomoucký a pražský provoz tiskárny MaFra, kde jsou nainstalována vždy dvě zařízení Krause LS JET s technologií zeleného laseru. Systémem od společnosti Krause je nově vybavena také bratislavská tiskárna Versus. To pracuje taktéž s technologií zeleného laseru. Při exkurzi do oblasti novinových tiskových provozů nesmíme opomenout ani instalaci v pražském provozu tiskárny Ringier Print. Zde byl totiž uveden do provozu systém CtP Agfa Advantage 3850, pracující technologií fialového laseru, který byl představen odborné veřejnosti poprvé na podzim loňského roku na veletrhu IfraExpo. Do výčtu novinových instalací patří také dvě CtP Mako News v bratislavské tiskárně Perex. I nadále však platí, že vedoucí postavení stále udržují systémy Autologic. Tato firma však již nyní patří do koncernu Agfa, a nové zařízení v tiskárně Ringier Print je nástupnickým modelem osvědčených systémů Autologic 3850. Všechna novinová CtP se vyznačují vysokou produkční rychlostí, která se pohybuje výrazně nad hranicí 100 desek za hodinu. Zde je nutné připomenout, že výstupní formát těchto CtP je odlišný od toho, který známe z akcidenčního tisku.

Podíváme-li se na oblast tiskových desek pro akcidenční ofsetové systémy, zjistíme, že mají stále převahu stříbrné a termální tiskové desky. I když v tomto regionu bylo nainstalováno mnoho systémů s fialovým laserem, jedná se především o zařízení s výkonem 5 mW, určená právě pro zpracování stříbrných desek. CtP s vyšším výkonem, umožňující zpracovávat i desky fotopolymerní, se začínají výrazněji prodávat až v poslední době, a tak lze předpokládat, že se v nejbližší době budou stále výrazněji prosazovat i tyto desky. Ve výčtu používaných desek pak pochopitelně nesmíme zapomenout ani na konvenční tiskové desky, které jsou využívány v našem regionu systémy basysPrint. Těchto systémů je zatím v České republice a na Slovensku nainstalováno pět, letos však žádné nové zařízení nepřibylo. Naopak se můžeme nově setkat i s další technologií, kterou jsou bezprocesní termální desky vyráběné pro CtP Dimension americkou společností Presstek. Prostřednictvím společnosti Grafitec, která po veletrhu DRUPA 2004 získala zastoupení pro tento region, totiž byly v druhé polovině tohoto roku uvedeny do provozu celkem čtyři systémy, z čehož tři pracují ve formátu B2 a jeden ve formátu B1. Výhodou řešení firmy Presstek je, že CtP systém nemusí být vybaven vyvolávacím automatem, což s sebou přináší nejenom investiční úspory, ale také úspory za spotřebovanou chemii. Kromě tohoto výrobce se na českém trhu prosadily také další společnosti produkující CtP systémy. Patří mezi ně především japonský Screen se svými modely řady PlateRite, a také německý Lithotech.

 


Zařízení Creo Magnus VLF, pracující ve velkém formátu

 

I nadále pro tento region platí, že dominantní postavení na trhu má hned několik firem, které neustále bojují o prvenství. Co se týče celkového počtu instalací CtP systémů, je na prvním místě společnost Agfa, která v České republice nainstalovala celkem 33 systémů. Na druhém až třetím místě jsou firmy Creo a Heidelberg s přibližně 25 prodanými zařízeními. Více jak 20 zařízení pak prodala již pouze společnost ECRM, zastoupená na českém a slovenském trhu společností Uniware. Na Slovensku je pak situace podstatně jednodušší. Zde totiž má jasně dominantní postavení firma Creo, jež je zde zastupovaná společností Design Print. Na území Slovenska je nyní v provozu 16 zařízení Creo. Ostatní výrobci mají pouze po několika instalacích. Při sečtení výsledků v obou státech pak vede Creo, které má celkem 40 instalací.

V roce 2004 si velmi dobře vedla společnost Agfa, která v rámci České republiky nainstalovala celkem jedenáct zařízení, z nichž jsou tři s fialovým laserem a osm termálních. Deset instalací zaznamenala firma Heidelberg, šest CtP systémů pak nainstalovala firma Uniware. O deset instalací termálních systémů Creo se rovným dílem dělí společnost Amos CZ v České republice a Design Print na Slovensku. Zmínit zde musíme také společnost Agfa, která na Slovensku prodala tři termální zařízení ve formátu B2.

Z letošních statistik je zřejmé, že podíl technologie fialového laseru a termálního osvitu je v České republice takřka vyrovnaný. Termálních zařízení totiž bylo prodáno celkem 30, zařízení s fialovým laserem bylo prodáno pouze o tři méně. Situace se tak po výrazném vítězství CtP s violet technologií v minulém roce výrazně ustálila. Na Slovensku je však situace diametrálně odlišná. Zde totiž jednoznačně vévodí termální systémy.

Poměrně zajímavá je i situace okolo formátů CtP systémů v návaznosti na použité technologie zobrazení. Ze statistických údajů vyplývá, že ve formátu VLF se prosazují výhradně termální systémy, kterých je celkem nainstalováno čtrnáct – 6 z nich bylo uvedeno do provozu v tomto roce. V této kategorii jasně dominuje společnost Creo s osmi systémy, Agfa nainstalovala pět VLF zařízení a firma Lüscher jedno. Právě to je i nadále řešením s největším formátem. Jde o Lüscher Xpose! 160 v Bohemia Printu v Teplicích, disponující maximálním rozměrem 1 700 x 1 370 mm.

Také formát B1 naznačuje dominanci termální technologie. Instalováno totiž bylo celkem 37 zařízení s laserem pracujícím s vlnovou délkou 830 nm, oproti šestnácti zařízením s fialovým laserem. Nesmíme zapomenout ani na dva UV systémy od firmy basysPrint. V roce 2004 byly ve formátu B1 uvedeny do provozu celkem čtyři systémy s fialovým laserem, zatímco termálních bylo o dvanáct více. Naprosto opačná situace je však již ve formátu B2, kde violet technologie vítězí nad termální v poměru 54:27. V letošním roce je pak tento poměr 21:16 ve prospěch zařízení s fialovým laserem. Pří přehledu formátů pro akcidenční archové ofsetové tiskárny pak nesmíme zapomenout ani na osm zařízení s fialovým laserem, která nabízejí maximální formát menší než B2. Jde především o stroje od společnosti ECRM.

 

Závěr

Výše uvedené údaje mohou být částečně zkreslené, protože někteří dodavatelé CtP systémů nám odmítli poskytnout příslušné informace do statistických tabulek. Přesto jsme se snažili doplnit údaje i o instalace těchto systémů.

A co říci závěrem? Kam se bude ubírat cesta CtP technologie u nás? Lze s jistotou říci, že nastolené tempo instalací by se nemuselo zmírnit ani v příštím roce. Zařízeními se totiž nyní vybavují nejenom velké tiskárny, ale také ty provozy, které označujeme za střední a malé. Lze pak také předpokládat, že u některých systémů začne docházet k obměně za nová, výkonnější CtP.

 

Pro Svět tisku připravil Patrik Thoma

 

Článek vyšel v časopise Svět tisku 12 / 2004.


Reakce na článekPoslat reakci na článek

Relevantní články

× Agfa Acento - novinka na poli CtP (26. 1. 2005 - Patrik Thoma)
× Jak se dělá CtP (30. 7. 2004 - Ivan Doležal a Martin Jamrich)
× ECRM News - CtP v novinovém tisku (28. 7. 2004 - Gustav Konečný)
× Desky pro CtP - hlavní trendy po veletrhu DRUPA (23. 7. 2004 - Kamil Třešňák)
× PlateDriver 8 od Esko-Graphics (15. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Mako 4 (6. 1. 2004 - Patrik Thoma)
× Python - fialové CtP od HighWater (6. 1. 2004 - Kamil Třešňák)
× Cobalt 4 - další fialové CtP (7. 12. 2003 - Patrik Thoma)


Vytisknout stránku

2018
Téma čísla:
Vybrané polygrafické profese
FESPA 2018
Aplikace správy barev ProductionApp
Speedmaster XL 75 Anicolor 2
Barbieri Spektro LFP qb
Reklama Polygraf 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 8. 2018
Labelexpo Americas 2018
Chicago, 25.–27.9.2018
www.labelexpo-americas.com

30. 7. 2018
FachPack 2018
Evropský veletrh
obalů, procesů a technologií
Norimberk, 25.–27.9.2018
www.fachpack.de/en

1. 5. 2018
Reklama Polygraf 2018
25. ročník mezinárodního veletrhu reklamy, polygrafie, obalů a inovativních technologií
Praha, 29.–31.5.2018
reklama-fair.cz

15. 2. 2018
EmbaxPrint
27.2. - 2.3. 2018
Mezinárodní veletrh obalů a tisku

+++ archiv krátkých zpráv
Tisk levně - Kvalitní tisk levně

 
Vyplňte e-mail do pole a odešlete.
E-mailové zprávy budete dostávat max. 5x týdně ...
Společnost | Kontakty | Předplatné | Archivy
© 2004 - Svět tisku - Veškeré obsahy podléhají autorskému zákonu. Kopírování či jiné použití zde uveřejněných částí pouze se souhlasem spol. Svět tisku
Generuje redakční systém Buxus společnosti ui42.
Designed by BlueCube.cz.